Combinatie Naamborden (63)

€ 5,20 Bekijk
DCO01
Gevaar Explosieve stoffen Vuur, open vlam en roken verboden
€ 5,20 Bekijk
DCO02
Gevaar Explosieve stoffen Deze ruimte gesloten houden Verboden toegang voor onbevoegden
€ 5,20 Bekijk
DCO03
Gevaar vuurwerkopslag Deze ruimte gesloten houden Verboden toegang voor onbevoegden
€ 5,20 Bekijk
DCO04
Gevaar Explosiegevaar Vuur, open vlam en roken verboden Verboden toegang voor onbevoegden
€ 5,20 Bekijk
DCO05
Gevaar Explosieve gassen Vuur, open vlam en roken verboden
€ 5,20 Bekijk
DCO06
Gevaar Explosieve gassen In geval van brand
€ 5,20 Bekijk
DCO07
Gas onder druk In geval van brand
€ 5,20 Bekijk
DCO08
Gevaar Hoogspanning Verboden toegang voor onbevoegden
€ 12,- Bekijk
DCO09
Gevaar Hoogspanning Verboden met water te blussen
€ 5,20 Bekijk
DCO10
Gevaar Hoogspanning Metalen voorwerpen verboden
€ 5,20 Bekijk
DCO11
Pas op Onder spanning staande delen Niet aanraken
€ 5,20 Bekijk
DCO12
Gevaar Licht ontvlambare stoffen Vuur, open vlam en roken verboden
€ 5,20 Bekijk
DCO13
Gevaar Licht ontvlambare stoffen Vuur, open vlam en roken verboden Motor afzetten
€ 5,20 Bekijk
DCO14
Gevaar Benzine Vuur, open vlam en roken verboden
€ 5,20 Bekijk
DCO15
Gevaar L.P.G. Vuur, open vlam en roken verboden
€ 5,20 Bekijk
DCO16
Gevaar Licht ontvlambare vloeistoffen Vuur, open vlam en roken verboden Verboden met water te blussen
€ 5,20 Bekijk
DCO17
Gevaar vluchtige stoffen Vuur, open vlam en roken verboden
€ 5,20 Bekijk
DCO18
Gevaar vergiftige stoffen Deze ruimte gesloten houden Verboden toegang voor onbevoegden
€ 5,20 Bekijk
DCO19
Gevaar vergiftige stoffen Vuur, open vlam en roken verboden Eten en drinken verboden
€ 5,20 Bekijk
DCO20
Gevaar vergiftige stoffen Adembescherming, handschoenen en beschermende kleding verplicht
€ 5,20 Bekijk
DCO21
Gevaar vergiftige stoffen Na gebruik handen wassen verplicht
€ 5,20 Bekijk
DCO22
Gevaar vergiftige gassen Ademhalingsbescherming verplicht
€ 5,20 Bekijk
DCO23
Gevaar vergiftige stoffen Het is verboden in deze ruimte borstvoeding te geven
€ 5,20 Bekijk
DCO24
Gevaar vergiftige stoffen Verboden toegang voor onbevoegden
€ 5,20 Bekijk
DCO25
Waarschuwing Bijtende stoffen Oogbescherming, veiligheidshandschoenen en beschermende kleding verplicht
€ 12,- Bekijk
DCO26
Waarschuwing Bijtende stoffen Deze ruimte gesloten houden Verboden toegang voor onbevoegden
€ 5,20 Bekijk
DCO27
Waarschuwing Bijtende stoffen Oogbescherming en veiligheidshandschoenen verplicht
€ 5,20 Bekijk
DCO28
Waarschuwing Accuzuur Deze ruimte gesloten houden Verboden toegang voor onbevoegden
€ 5,20 Bekijk
DCO29
Gevaar Radioactief materiaal Verboden toegang voor onbevoegden
€ 5,20 Bekijk
DCO30
Gevaar Rontgen straling Verboden toegang voor onbevoegden
€ 5,20 Bekijk
DCO31
Gevaar Biologisch risico Verboden toegang voor onbevoegden
€ 5,20 Bekijk
DCO32
Gevaar Biologisch risico Beschermende kleding verplicht
€ 5,20 Bekijk
DCO33
Biologisch gevaarlijk gebied Voor betreden en verlaten van dit terrein eerst ontsmetten
€ 5,20 Bekijk
DCO34
Gevaar Asbest Ademhalingsbescherming en beschermende kleding verplicht
€ 5,20 Bekijk
DCO35
Gevaar Asbest Ademhalingsbescherming en beschermende kleding verplicht Verboden toegang voor onbevoegden
€ 5,20 Bekijk
DCO36
Gevaar Asbest Verboden te boren, schroeven of te zagen in de wanden
€ 5,20 Bekijk
DCO37
Hoofdafsluiter gas Bij brand sluiten
€ 5,20 Bekijk
DCO38
Hoofdafsluiter water Bij brand sluiten
€ 5,20 Bekijk
DCO39
Gevaarlijk terrein Verboden toegang voor onbevoegden
€ 5,20 Bekijk
DCO40
Werk in uitvoering Verboden in te schakelen
€ 5,20 Bekijk
DCO41
Pas op aan deze machine wordt gewerkt Niet inschakelen
€ 5,20 Bekijk
DCO42
Waarschuwing In dit gebied is het dragen van veiligheisbril en schoenen verplicht
€ 5,20 Bekijk
DCO43
Waarschuwing In dit gebied is het dragen van een veiligheidshelm en -schoenen verplicht
€ 5,20 Bekijk
DCO44
Waarschuwing Beschermende kleding, hoofdbedekking en overschoenen verplicht
€ 5,20 Bekijk
DCO45
Pas op sterk magnetisch veld Verboden voor personen met pacemaker
€ 5,20 Bekijk
DCO46
Pas op sterk magnetisch veld Metalen voorwerpen verboden
€ 5,20 Bekijk
DCO47
Waarschuwing Niet-ioniserende straling Verboden toegang voor onbevoegden
€ 5,20 Bekijk
DCO48
Pas op geluidsniveau boven 80 dB Gehoorbescherming verplicht
€ 5,20 Bekijk
DCO49
Pas op vallende voorwerpen Veiligheidshelm verplicht
€ 5,20 Bekijk
DCO50
Pas op lage temperaturen Beschermende kleding verplicht
€ 5,20 Bekijk
DCO51
Laserapparatuur in werking Verboden toegang voor onbevoegden
€ 5,20 Bekijk
DCO52
Waarschuwing Valgevaar Veiligheidsharnas verplicht
€ 5,20 Bekijk
DCO53
Waarschuwing Hangende last Verboden onder last te lopen
€ 5,20 Bekijk
DCO54
Verboden te parkeren Nooduitgang te allen tijde vrij houden
€ 5,20 Bekijk
DCO55
Verboden goederen te plaatsen Nooduitgang te allen tijde vrij houden
€ 5,20 Bekijk
DCO56
In geval van brand gasflessen loskoppelen en verwijderen Waarschuw de brandweer
€ 5,20 Bekijk
DCO57
Hoofdafsluiter gas Bij brand afsluiten
€ 5,20 Bekijk
DCO58
Hoofdafsluiter water Bij brand afsluiten
€ 5,20 Bekijk
DCO60
Hoofdafsluiter gas Hoofdafsluiter water Bij brand afsluiten
€ 5,20 Bekijk
DCO61
Hoofdafsluiter Elektra Bij brand sluiten
€ 5,20 Bekijk
DCO62
Gevaar Asbest Verboden toegang voor onbevoegden
€ 5,20 Bekijk
DCO63
Verboden te parkeren Eigen terrein
€ 5,20 Bekijk
DCO64
Verboden te parkeren Wegsleepregeling