DCO16 20x15cm. Sticker Gevaar Licht ontvlambare vloeistoffen Vuur, open vlam en roken verboden Verboden met water te blussen