DCO19 20x15cm. Sticker Gevaar vergiftige stoffen Vuur, open vlam en roken verboden Eten en drinken verboden